İlhanlar Elektrik Trakya Bölgesinde Tredaş Onaylı & Onaysız Enerji Sistemleri Akım Trafoları , gerilim transformatörleri, Ölçü Transformatörleri , Kompanzasyon Satışı – Bakımı – Onarımı yapmaktadır.

– AG ( Alçak Gerilim ) Akım Trafoları / Transformatörleri –

akim-trafosu-transformatoru-tekirdag-trakya

İlhanlar Elektrik Akım Trafoları, primer akımı belli bir oran içerisinde sekonder tarafına düşüren ve primer akım ile sekonder akım arasındaki faz farkı sıfır derece olan bir ölçü transformatörüdür. Rölelerin ve ölçü aletlerinin yüksek gerilim sisteminden yalıtımını sağlarlar. İstenildiği takdirde TRAKYA bölgesi için ONAYLI olarak gönderim yapılmaktadır.

Akım transformatörleri genellikle, ölçü ve koruma olmak uzere iki, amaç için kullanılırlar. Ölçü akım transformatörleri yazma, okuma veya sayma yapan ölçüm ekipmanına direkt olarak bağlanır ve bu cihazları yüksek aşırı akımlardan korur. Ölçü devrelerinde kullanılacak akım transformatörlerinde, sekonderden geçecek en büyük akımın sınırlandırılarak ölçü cihazlarına zarar vermemesi istenir.
Bu nedenle ölçü akım transformatörlerinde doyma emniyet katsayısını FS≤5 olması öngörülür. Koruma akım transformatörlerinde ise durum terstir ve primerden geçen yüksek dederli akımların akım oranına göre sekondere yansıması tercih edilir. Böylece; arızadan kaynaklanan aşırı akımın koruma ekipmanları tarafından algılanmasını sağlanmaktır. Koruma devrelerinde kullanılan akım transformatölerinde doyma katsayısı ALF≥10’dan büyük olması öngörülür. Akım transformatörlerinin gucunun do.ru belirlenmesi, yanl.. ölçme ve koruma yapmamaso açısından önem arz etmektedir. Bunun için tespit edilen gücün, seçilecek transformatör gücünün tam yükünden fazla olmaması ve çeyrek yükünden de az olmaması gerekmektedir.

Akım transformatörleri temel olarak primeri tek veya çok sipirli olarak üretilirler. En önemli tip olan pencere tipi akım transformatörleri, primer iletkenini üzerine direkt monte edilebilecek ekilde dizayn edilmişlerdir. Özel durumlarda, bu primer bara pencereden birkaç kez geçirilerek, özel tip transformatör uygulaması yapılabilmektedir.

Akım transformatörünün güç performansı, dönüştürme oranına ve nüvenin kesitine bağlıdır. Eğer ölçülecek primer akım çok küçük ve pencere tipi akım transformatörü kullanılacak ise, primer iletken pencere içerisinden birkaç kez geçirilerek, hassas ölçümler yapabilecek bir sargılı tip akım transformatörü üretilmektedir.

Elektrik enerjisinin üretildiği yerlerden tüketim bölgelerine ekonomik ve verimli bir şekilde taşınmasında enerji nakil hatları büyük bir öneme sahiptir. Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım sistemlerinin en önemli elemanlarından akım trafoları,gerilim trafoları,kompanzasyon panoları ve izolatörlerin satışını bakımını ve onarımını yapıyoruz. Trakya bölgesi için Onaylı / Onaysız Teslimatımız vardır.

ilhanlar-elektrik-akim-trafolari

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>